Máte zájem o naše produkty? Podívejte se na celou nabídku.
Přejít do e-shopu

Úvod

Seznamte se : pás cudnosti

Řekne-li se pás cudnosti, mnozí z nás si představí dávnou historii a počestné panny, které tuto pomůcku musely nosit, aby měli muži jistotu, že jsou nedotčené. Méně lidí už ví, že se pásy cudnosti objevují i v dnešní době. Pro někoho představují velmi dráždivou erotickou pomůcku......

Existuje pánský pás cudnosti

Mluvíme-li o pásu cudnosti, většinou máme na mysli pomůcku, která má chránit počestnost ženy. Existují však i pánské pásy cudnosti. Dokonce byly používané častěji než ty ženské.

Pás cudnosti v minulosti

Pás cudnosti je bezpochyby zajímavým vynálezem, který m?l své poslání. I když v sou?asné dob? se také prodávají, jejich ú?el je již jiný. Poj?me se více seznámit s historií toho p?edm?tu. Z historie pás? cudnosti Obecn? se p?edpokládá, že pásy cudnosti vznikly za k?ížových...

Pás cudnosti : proti masturbaci

Zda skute?n? v dávném st?edov?ku existovaly pánské pásy cudnosti, není úpln? jisté. Není vylou?ené, že jde o pouhý mýtus. Ovšem v 18. století se používali ur?it?, a to p?edevším ty mužské...
Copyright 2006–2024 © Pás cudnosti
Kontakty